img

פגישת ייעוץ

ייעוץ אצל ד״ר קליין + יועצת מקצועית:

850 ש״ח המתקזזים ממחיר הניתוח, במידה ומתבצע

לתיאום ותשלום

פגישת ייעוץ אונליין

ייעוץ וירטואלי מול ד״ר קליין + יועצת מקצועית:

400 ש״ח המתקזזים ממחיר הניתוח, במידה ומתבצע

לתיאום ותשלום

תיאום פגישת ייעוץ

בוקר

צהרים

ערב

לפגישת ייעוץ